Блог | UA

ХТО МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ?

Фінанси Легалізація
Якщо Ви шукаєте на підставі чого маєте право працювати без дозволу, зберігайте:

✅ART. 87 UST. 2 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ПЕРЕДБАЧУЄ, ЩО ІНОЗЕМНИК ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОБОВ'ЯЗКИ МАТИ ДОЗВІЛ НА РОБОТУ:
👉🏻Наявність тимчасового посвідки на проживання в РП, виданої у зв'язку з обставинами, зазначеними в наступних положеннях z dnia 12 grudnia 2013 r. o cizoziemcach:

✔️art. 144 (денне навчання чи навчання у докторантурі)
✔️art. 151 ust. 1 або 2 (проведення наукових досліджень)
✔️art. 158 ust. 1 (шлюб з громадянином РП)
✔️art. 158 ust. 2 pkt 1 чи 2, art. 161 ust. 2 (можливість перебування у Польщі члена сім'ї у разі вдівства, розлучення, роздільного проживання чи смерті родича)
✔️art. 158 ust. 2 pkt 1 чи 2, art. 161 ust. 2 (можливість перебування у Польщі члена сім'ї у разі вдівства, розлучення, роздільного проживання чи смерті родича)
✔️art. 176 (тимчасовий дозвіл на проживання для жертв торгівлі людьми)
✔️art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 (робота, бізнес, навчання або професійне навчання для резидентом ЄС з іншої країни ЄС, а також для членів сім'ї)
✔️art. 159 ust. 1 ( возз'єднання сім'ї)
✔️art. 195 ust. 1 (постійний побут)
✔️art. 212 ust. 1 (дозвіл на довгострокове перебування для резидента ЄС)
✔️art. 351 ust. 1 (дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань)
👉🏻Карта поляка
👉🏻Громадяни інших країн ЄС
👉🏻 art. 87 ust. 3 та art. 88z ust. 2 випускники шкіл поліцільних, ліцеїв

✅DZIENNIK USTAW ROK 2020 POZ. 2081:
✔️art. 60 ust. 1 pkt 23 Віза гуманітарна
✔️віза із позначкою „Poland. Business Harbour”
✔️лікарі чи стоматологи, які мають право практикувати на встановлених умовах z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493)
✔️медсестри чи акушери z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 р. poz. 562, 567, 945 i 1493)
✔️робота як фельдшер на підставі ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 р. poz. 882)
✔️виконання роботи в консульській установі іноземної держави або є особою, прирівняною до члена дипломатичного представництва або консульського.