Blog | PL
Finanse

ZADATEK LUB ZALICZKA. JAKA JEST RÓŻNICA?

  • Zaliczka to kwota pieniędzy wpłacana przez jedną ze stron umowy, która jest częścią jej przyszłego zobowiązania.

  • Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy przy zawieraniu kontrakta/umowy w celu zabezpieczenia przed jej rozwiązaniem. Zadatek jest również formą odszkodowania za zerwanie umowy.

Wady i zalety :


ZALICZKA


  •  Nie gwarantuje zakończenia transakcji, gdyż każda ze stron może odstąpić od umowy bez żadnych konsekwencji finansowych ( można zwrócić zaliczkę)

  • Kwota nie podlega zwrotowi, jeśli usługa nie zostanie zrealizowana z Państwa winy.

  • Zaliczka nie może wynosić 100% kosztów produktu/usługi

ZADATEK


  • Jeśli umowa została zawarta i wszystkie jej warunki zostały spełnione, zadatek wchodzi w skład kwoty docelowej, czyli po prostu to, co wpłaciliśmy jako zadatek, jest odliczane od ostatecznej ceny zakupu. Jeśli wpłacimy zaliczkę w wysokości np. 10% ceny produktu, który chcemy kupić, to po zawarciu umowy pozostaje 90%.

  •  Jeżeli kupujący nie wywiąże się z umowy lub od niej odstąpi, sprzedający ma prawo zatrzymać zadatek

  • Jeśli sprzedawca z jakichkolwiek przyczyn nie może wykonać umowy i sprzedaż nie dojdzie do skutku, musi zapłacić kupującemu dwukrotność kwoty zadatku.

  •  Jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana z winy obu stron, zadatek jest zwracany osobie, która go wpłaciła, czyli kupującemu.

Podsumujemy:


- w przypadku niewykonania umowy zaliczka podlega zwrotowi, a zadatek może zostać zatrzymany
- aby móc odliczyć zaliczkę, należy najpierw odstąpić od umowy
- zaliczka może zostać zatrzymana, jeśli druga strona ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy
- zarówno zaliczka, jak i zadatek zostaną zatrzymane na poczet Twojego wynagrodzenia, o ile spełnione zostaną warunki określone w umowie.