Блог | UA

Польська абревіатура

Новини

Дуже часто зустрічаються абревіатури в повсякденному житті. Що вони означають у Польщі?


 • RP - Республіка Польща (пол. Rzeczpospolita)
 • PL - Польща (пол. Polska)
 • PESEL - Загальна електронна система ідентифікації населення (особистий номер кожної людини, який складається з 11 цифр) (пол. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)
 • NIP - Індифікаційний номер платника, який складається з 10 цифр (пол. Numer Indetyfikacji Podatkowej)
 • UM - Міське управління (пол. Urząd Miejski)
 • UW - Воєвудське управління (пол. Urząd Wojewódzki)
 • WUP - Воєвудське управління з працевлаштування (пол. Wojewódzki Urząd Pracy)
 • NSA - Вищий арбітражний суд (пол. Naczelny Sąd Administracyjny)
 • ZOZ - Відділ охорони здоров'я (пол. Zakład Opieki Zdrowotnej)
 • BHP - Безпека та гігієна праці (пол. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)
 • PIP- Державна інспекція праці в Польщі (Państwowa Inspekcja Pracy)
 • VAT - Податок на додану вартість (ПДВ) (пол. Value Added Tax, Podatek od wartości dodanej)
 • MSZ - Міністерство закордонних справ (пол.Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
 • MSW - Міністерство внутрішніх справ (пол. Ministra Spraw Wewnętrznych)
 • NIP - Ідентифікаційний номер платника податків (пол. Numer Identyfikacji Podatkowej)
 • REGON - Ідентифікаційний номер підприємств та організацій (пол. akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej)
 • KRS - Державний реєстр юридичних осіб (пол. Krajowy Rejestr Sądowy)
 • OC - Страхування цивільної відповідальності (obowiązkowe ubezpieczenie)
 • AC - Страхування автомобіля (пол. ubezpieczenie autocasco)
 • USC - Управління запису актів цивільного стану (пол. Urząd Stanu Cywilnego)
 • UDSC - Управління у справах іноземців (пол. Urząd do Spraw Cudzoziemców)
 • ZUS - Управління із соціального страхування (пол. Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 • NFZ - Національний фонд охорони здоров'я (пол. Narodowy Fundusz Zdrowia)
 • GOPS - Центр соціальної допомоги в гміні (пол. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
 • MOPS - Центр соціальної допомоги в місті (пол. Miejski ośrodek pomocy społecznej )
 • PCPR - районний центр допомоги сім'ї (пол. Powiatowy centrum pomocy rodzinie)