Блог | UA

Види трудових договорів

Легалізація Новини

Кожен іноземний громадянин, який проживає на території Польщі і збирається влаштовуватися легально на роботу, то йому необхідно укласти трудовий договір з роботодавцем.

Іноземці(не всі) в Польщі повинні отримати спочатку на руки ошвядченье або дозвіл на роботу і тільки після цього підписувати договір.

Існують деякі суворі вимоги, яким повинен відповідати трудовий договір. Трудовий договір повинен містити - окрім зазначення сторін (тобто роботодавця та працівника), виду договору та дати його укладення - такі пункти:

  • тип роботи (назва посади, функції та опис обов'язків працівника);
місце виконання роботи;

  • винагорода відповідно до типу роботи;

  • винагорода, зазначена в договорі, це винагорода брутто;

  • винагорода, зазначена в договорі, з особою, яка працює на повну ставку, не може бути нижчою, ніж мінімальна винагорода (мінімальна заробітна плата);

  • дату початку роботи - якщо вона не визначена в договорі, приймається, що це день підписання договору; час роботи, тобто розмір ставки.

Договір має бути укладений у письмовій формі не пізніше дати початку роботи.

Види Трудових договорів у Польщі:


1. Umowа o pracę (Трудовий договір)

2. Umowa zlecenie (Договір доручення)

3. Umowa o dzieło (Договір підряду)

4. Umowa o praktyki studenckie i absolwenckie (Договір про стажування студентів та аспірантів)